Bou & Associats | Circular informativa: Declaracions trimestrals 1T 2021

Bou & Associats

Circular informativa: Declaracions trimestrals 1T 2021

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA)
·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES
·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA I DE SOCIETATS
·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA
·  INTRASTAT
·  IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET)
·  IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

Aquest mes ha de presentar i/o ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al primer trimestre.

Si desitja que ens cuidem del tràmit, presentació i domiciliació bancària, li agrairem que ens faci arribar abans del dia 15 d’aquest mes les dades habituals necessàries per gestionar els formularis corresponents.

El càrrec en compte serà l’últim dia de termini, 20/04/2021.
Després d’aquell dia, podran efectuar l’ingrés mitjançant el procediment d’N.R.C. (Número de Referència Complet). 

Pels obligats a presentar el formulari Intrastat, la data límit és el dia 12 de cada mes, respecte de les operacions del mes anterior.

Consulti’ns qualsevol dubte, a través del mitjà que consideri oportú.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp