You are currently viewing Invertir en un producte per la seva rendibilitat o per la seva fiscalitat, on està l’equilibri?

Invertir en un producte per la seva rendibilitat o per la seva fiscalitat, on està l’equilibri?

L’inversor avui en dia disposa de tantes opcions a l’hora d’invertir que és fàcil sentir-se desbordat. El més important és entendre bé els vehicles d’inversió que triem, així com tenir expectatives realistes del que podem aconseguir i el que no.

Hi ha molts aspectes a considerar en les nostres inversions. Cap d’ells hauria de ser
tan complex com perquè no ho puguem entendre. Si no entenem un producte, el millor que podem fer és no invertir-hi, o deixar aconsellar-se per un especialista. La complexitat en el món de les inversions no es deu tant a la dificultat d’entendre en què consisteix cada vehicle (fons d’inversió, accions, plans de pensions…) si no en triar l’adequat segons les circumstàncies.

Algunes de les característiques fonamentals que hem d’observar i entendre de les nostres inversions són: la fiscalitat, la rendibilitat i la liquiditat.

Avantatges d’un producte per la seva fiscalitat
Qualsevol inversió té una sèrie d’implicacions fiscals, i de vegades aquestes poden ser més rellevants del que molts pensen. Així com altres aspectes de les nostres inversions, com ara la rendibilitat, són bastant incerts, la finalitat és una cosa que en general podem conèixer bé per endavant.

És a dir, sabem exactament el que hauríem de pagar a Hisenda per les plusvàlues generades. L’estratègia més intel·ligent serà per tant la d’intentar reduir en la mesura del possible el cost fiscal. Afortunadament hi ha una sèrie de formes jurídiques per incentivar la inversió professional a llarg termini que impliquen alguns avantatges fiscals.

Un clar exemple són els fons d’inversió, formalment anomenats institucions d’inversió col·lectiva. L’inversor que decideix invertir els seus diners en un fons d’inversió gestionat per un professional pot realitzar traspassos entre fons sense haver de pagar per les plusvàlues fins al moment de reemborsament final. Mentrestant s’estarà aprofitant de l’avantatge que suposa diferir la càrrega fiscal.

Tenir en compte aquests aspectes fiscals pot suposar un increment notable en la rendibilitat que obtenim a llarg termini. Encara que l’estalvi pot semblar petit a primera vista, l’efecte de l’interès compost farà que les nostres inversions creixin sorprenentment a llarg termini.

Avantatges d’un producte per la seva rendibilitat
Per molt que aconseguim reduir els costos en les nostres inversions, tant de comissions com en el pagament d’impostos, els resultats que obtinguem a llarg termini aniran vinculats directament amb la rendibilitat dels actius en què invertim.

És veritat que hi ha un fort element d’incertesa en qualsevol inversió ja que la seva rendibilitat depèn del futur, que és per naturalesa desconegut. No obstant això no vol dir que no puguem saber, o almenys tenir unes expectatives raonables, del que pot passar.

Per exemple, no sabem del cert si en els propers mesos serà millor inversió la renda variable o la renda fixa, però podem afirmar amb un alt grau de fiabilitat que a 30 anys vista la renda variable (en el seu conjunt) haurà estat més rendible que la renda fixa. Sempre ha estat així en períodes llargs en el passat, i hi ha raons estructurals i racionals que ens porten a pensar que aquesta relació es seguirà mantenint.

En pensar sobre les rendibilitats futures d’actius financers és important valorar aquestes rendibilitats dins d’un context de rendibilitat-risc. Es sol dir que per obtenir major rendibilitat cal incórrer en més risc. El que realment vol dir aquesta relació és que els actius financers on hi ha un major rang de possibles resultats (més variabilitat i volatilitat), tendeixen a ser més arriscats i tenen un potencial de guany major (que no està ni de bon tros assegurada).

Avantatges d’un producte per la seva liquiditat
Un aspecte que els inversors no solen pensar prou abans de realitzar una inversió és l’aspecte de la seva liquiditat. La liquiditat és una mica com l’oxigen: no pensem en ell fins que ens falta. Tenir uns diners invertits en un actiu ‘’ilíquid’’ pot ser una situació catastròfica per a un inversor si en aquest moment necessita vendre i obtenir els diners de la inversió. En aquests casos, se sol haver de vendre amb una posició negociadora més feble que podria acabar perjudicant greument la rendibilitat de la inversió.

Invertir en actius líquids ens permet tenir la confiança que podrem liquidar la nostra inversió en qualsevol moment i disposar dels nostres diners més aviat que tard.

Conclusió
Els inversors som responsables del nostre capital i la seva gestió. Entendre bé els actius en què s’inverteix, així com considerar i tenir en compte aspectes fonamentals com la fiscalitat o la liquiditat poden marcar la diferència entre l’èxit o el fracàs en les nostres inversions.

Nosaltres a través dels nostres especialistes d’Argenta el podem ajudar a trobar aquest equilibri que us hem fet esment al principi, tot avaluant les millors oportunitats d’inversió que ofereixen els mercats, i a recomanar el millor pels clients de BOU & ASSOCIATS.