Bou & Associats | Línia Covid d'ajudes directes a autònoms i empreses (RDL 5/2021)

Bou & Associats

Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses (RDL 5/2021)

Benvolguts clients,

A continuació, us informem de la línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses publicada el passat 13 de març en el BOE (RDL 5/2021).

Cal destacar, abans d’entrar en detalls, que aquests ajuts encara no estan disponibles, doncs cal esperar la publicació del Reglament.

Qui té dret als ajuts?
Poden accedir als ajuts aquelles empreses o autònoms amb un descens en el seu volum d’operacions l’any 2020 de més d’un 30% respecte el 2019 i que formin part de determinades activitats.

Respecte els autònoms que estan en estimació objectiva, al no poder acreditar el volum de negocis, tindran dret als ajuts tots aquells que estiguin en les activitats establertes.

MOLT IMPORTANT: Queden exclosos dels ajuts aquelles PIMES i autònoms que l’any 2019 tinguessin pèrdues declarades en l’IRPF o l’Impost sobre Societats.

Quines són les quantitats dels ajuts?
Es fixen les quantitats màximes que es poden rebre per a cada línia d’ajudes. Són les següents:
Pels autònoms que tributen per mòduls: 3.000€.
– Per a empreses i autònoms amb fins a 10 treballadors: el 40% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte el 2019.
– Per a empreses i autònoms amb més de 10 treballadors: el 20% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte el 2019.
Per aquests dos darrers casos, els ajuts no podran ésser inferiors als 4.000€ ni superiors als 200.000€.

Els destinataris de les mesures previstes comentades anteriorment hauran d’assumir els següents compromisos:
1) Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins el 30 de juny de 2022.
2) No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
3) No aprovar increments en els sous de direcció durant els propers 2 anys.

BOU & ASSOCIATS es posa a la seva disposició per assessorar-lo en aconseguir, en el cas de que sigui possible, l’accés a les ajudes comentades anteriorment.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp