Bou & Associats va néixer amb l’objectiu de facilitar a les empreses gironines la gestió de totes les tasques administratives i fiscals.

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada
d’un ampli equip humà reforçada per l’experiència
de més de 60 anys.

Serveis

Oferim els serveis d’una assessoria multidisciplinar amb total professionalitat, proporcionant una atenció global als nostres clients.

El passat 23 d'octubre, es va publicar per a informació pública l'Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que transposa la Directiva ATAD i la Directiva sobre mecanismes de resolució de litigis fiscals, i introdueix modificacions en diverses normes tributàries.A més d'incorporar el Dret de la Unió Europea a l'ordenament intern, introdueix canvis en diverses lleis que té per finalitat assentar paràmetres de justícia tributària i facilitar les actuacions sobre prevenció i lluita contra Saber més
Una consulta vinculant de la Direcció General de Tributs (en endavant DGT), de 3 de juliol de 2018, aclareix per fi els dubtes sobre si les retribucions en espècie percebudes pels administradors de societats han de valorar-se a valor de mercat -segons les regles de valoració d'operacions vinculades- o, si, per contra, resulten aplicable les regles especials de valoració que preveu l'article 43.1, 1r de la LIRPF. Recordem que, amb caràcter general, les rendes en espècie es valoren a valor de Saber més

CONTACTA’NS