Bou & Associats, ofereix des del rigor, la professionalitat
i la seriositat els serveis d’una assessoria multidisciplinar,
proporcionant una atenció global als seus clients. 

L’objectiu de l’assessoria és facilitar a les empreses i particulars
la gestió de totes les tasques administratives i fiscals. 

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada d’un
ampli equip humà reforçada per l’experiència de més de 60 anys.

Serveis

Oferim els serveis d’una assessoria multidisciplinar amb total professionalitat,
proporcionant una atenció global als nostres clients.

Si ets autònom, t'aconsellem complementar les prestacions per baixa laboral de la Seguretat Social amb una assegurança específica. Des del mes de gener, la Seguretat Social ha inclòs a la quota d'autònoms, la prestació per contingències professionals que no estaven cobertes fins ara. És a dir, que tant si la baixa era per malaltia o accident professional, li pagaven el mateix que estant de baixa per malaltia comuna. - En cas de malaltia comuna o accident no laboral, s'aplica el 60% de la Saber més
SUMARI El Compliance tributari. Novetats fiscals en matèria d'habitatge i lloguer. Nota de l'AEAT sobre interposició de societats per persones físiques. Règim de vendes a distància de l'Impost sobre el Valor Afegit. Models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patromini 2018. Desenvolupament comptable del PGC relatiu a instruments financers i la regulació mercantil de les societats de capital. Visualitzar document complet Actualitats Fiscals

CONTACTA’NS