Bou & Associats, ofereix des del rigor, la professionalitat
i la seriositat els serveis d’una assessoria multidisciplinar,
proporcionant una atenció global als seus clients. 

L’objectiu de l’assessoria és facilitar a les empreses i particulars
la gestió de totes les tasques administratives i fiscals. 

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada d’un
ampli equip humà reforçada per l’experiència de més de 60 anys.

Serveis

Som una empresa de serveis dedicada a l’assessorament
integral d’empreses, autònoms i particulars des de 1957

El mes de novembre resulta en moltes ocasions de vital importància a l'hora de determinar les nostres obligacions amb l'Administració Tributària a partir de l'exercici següent: en aquest cas 2020. És en aquest "lapse temporal delimitat", on determinats contribuents podran causar alta, baixa o modificar les seves obligacions tributàries al respecte d'alguns dels tributs pels quals han de "donar comptes" a l'Administració. Així, podem resumir en aquest quadre informatiu: COMUNICACIÓ A REALITZAR Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de Devolució Mensual (REDEME). Model 036 de l'AEAT. SII: Opció o Saber més
SUMARI L'exempció de la indemnització per acomiadament exigeix provar que el cessament ha estat real. El Tribunal Suprem anul·la l'apartat del Reglament d'Inspecció Tributària sobre el moment per comunicar l'existència d'indicis de delicte fiscal. Obligats a presentar davant l'AEAT declaració informativa de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques. Deduïbilitat en l'Impost de Societats de la retribució al soci i administrador únic. El Tribunal Suprem dictamina que Hisenda pot embargar al contribuent la part del salari mínim no gastat. Visualitzar Saber més

CONTACTA’NS