Bou & Associats, ofereix des del rigor, la professionalitat
i la seriositat els serveis d’una assessoria multidisciplinar,
proporcionant una atenció global als seus clients. 

L’objectiu de l’assessoria és facilitar a les empreses i particulars
la gestió de totes les tasques administratives i fiscals. 

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada d’un
ampli equip humà reforçada per l’experiència de més de 60 anys.

Serveis

Som una empresa de serveis dedicada a l’assessorament
integral d’empreses, autònoms i particulars des de 1957

· RETENCIONS i IVA: QUART TRIMESTRE i RESUMS ANUALS· DECLARACIÓ D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES (COMUNITATS DE BÉNS)· DECLARACIÓ D'OPERACIONS AMB TERCERS· DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER· MODEL 179Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al quart trimestre d’enguany.Termini: 15 de gener per domiciliar, 20 de gener en els altres casos.- RETENCIÓ A RENDES DEL TREBALL I D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES, DE LLOGUER D'IMMOBLES I DE CAPITAL MOBILIARI, Model 111/115/123.Termini: 20 de gener- IMPOST S/ BEGUDES ENSUCRADES.Termini: Saber més
El 30 de gener de 2020 finalitza el termini de presentació del model 390 corresponent a l'exercici 2019, que com ja indicàvem en un comentari anterior, ha de coincidir amb l'acumulatiu de les autoliquidacions de l'IVA de l'any passat, inclosa la presentada ara al gener. Ara bé, no tots els subjectes passius de l'IVA han de presentar el model 390. Amb caràcter general, només estan obligats a presentar la declaració-resum anual de l'IVA aquells que tinguin l'obligació de presentar autoliquidacions trimestrals de l'IVA Saber més

CONTACTA’NS