Bou & Associats, ofereix des del rigor, la professionalitat
i la seriositat els serveis d’una assessoria multidisciplinar,
proporcionant una atenció global als seus clients. 

L’objectiu de l’assessoria és facilitar a les empreses i particulars
la gestió de totes les tasques administratives i fiscals. 

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada d’un
ampli equip humà reforçada per l’experiència de més de 60 anys.

Serveis

Oferim els serveis d’una assessoria multidisciplinar amb total professionalitat,
proporcionant una atenció global als nostres clients.

En el BOE, Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, es van publicar una sèrie de novetats i modificacions importants en matèria de Seguretat Social. Aquests són els punts més importants que creíem que poden ser del seu interès: - Salari mínim interprofessional: El Salari mínim pel 2019 queda establert en 900€ mensuals, 12.600€ anuals i 30€ diaris. En el cas de les empleades de la llar que prestin els seus serveis per hores, el salari per hora efectivament treballada és de Saber més
SUMARIImpost sobre el Valor Afegit. Precisions d'aplicació del tipus reduït del 10 per 100 als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.Deducció dels donatius en col·legis concertats.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Despeses per escoles bressol.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L'exempció de les indemnitzacions aconsegueix als interessos indemnitzatoris generats quan es retarda el seu pagament.El valor de taxació a l'efecte de subhasta serveix com a prova de la minusvalesa en la transmissió d'un terreny Saber més

CONTACTA’NS