Bou & Associats | Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava
Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

La Comissió d’urbanisme de Girona suspèn durant un any la
tramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessió
de llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent.

La moratòria impedirà l’execució dels projectes més insostenibles
mentre el Departament de TES redacta el nou Pla director urbanístic (PDU) que analitzarà l’ordenació de tots els sòls pendents de desenvolupar.

Aquest PDU desclassificarà directament aquells sòls que es
considerin més insostenibles o en proposarà una nova ordenació
per reduir l’impacte paisatgístic.

L’avanç del PDU s’aprovarà en les properes setmanes i anirà
acompanyat d’una extensió de la moratòria a més sectors dels
municipis.