Bou & Associats | Hisenda llança un nou format de llibre de registre de l'IVA
Hisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

Hisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

El canvi busca més seguretat i agilitat en les devolucions.

El llibre de registre de l’IVA és un document oficial que exigeix ​​l’Agència Tributària a tot autònom o societat que realitzi activitats subjectes a aquest impost. La presentació de l’IVA és obligatòria per a tot aquell que exerceixi alguna activitat relacionada amb el mateix.

En aquest sentit, l’Agència Tributària portava temps amb un problema molt recurrent pel que fa al Llibre de l’IVA, que no és altre que el seu format de presentació. “El problema comença a les oficines territorials que, si obligació de comprovació d’aquests llibres, no donaven una garantia als obligats de presentar aquests documents, que el seu llibre estigués d’acord al demandat. Per descomptat, els assessors d’aquests obligats i els desenvolupadors d’eines per a la presentació d’aquest document, també es topaven amb aquesta inseguretat”.

Segons aquests experts, aquest problema generava una incorrecta presentació del document per part de l’obligat, així com la dilatació del procediment de comprovació i el termini en què l’obligat, quan s’escau, rep la seva devolució.

Així les coses, des de l’Agència Tributària han decidit establir un document que marca un format electrònic per presentar els llibres de registre de factures expedides i de factures rebudes de l’IVA. La intenció és, d’una banda, generar una major seguretat per als obligats, els seus assessors i empreses de desenvolupament, i d’altra banda més agilitat en la tramitació de les devolucions.

No tots els contribuents tenen l’obligació de tenir els seus Llibres Registres de l’IVA a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, però puntualment se’ls pot reclamar en els processos de comprovació de l’IVA.

En aquests casos, els poden presentar en Excel, CSV o Format SII. Segons indica l’Agència Tributària, cada llibre de registre s’haurà de presentar en un arxiu diferent.

Els canvis
Principalment, el gran canvi és la reordenació d’algunes columnes per facilitar la revisió visual. Parlem del tipus, del codi del país, del NIF del destinatari o del camp ‘clau operació’.

A més, s’afegeixen els camps ‘Tipus de Recàrrec Eq’ i ‘Quota Recàrrec Eq’, així com el format de camp de data es modifica passant del guió al separador diagonal.

També s’inclou la columna “Factura Substitutiva”. D’aquesta manera, s’evita que els obligats que hagin emès factures simplificades hagin de realitzar una anotació negativa per anul·lar-les.