Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

SUMARI L’administració no pot revisar conforme a un nou criteri una liquidació que s’ajusta al criteri anterior. Vinculació de la valoració d’immobles efectuada per una altra administració. Llibertat d’amortització: termini per a l’exercici de l’opció. Sol·licituds de devolució per motiu de maternitat / paternitat quan existeix una prèvia resolució desestimatòria i ferma. Destinació a ús … Llegiu mésActualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

Tractament dels immobles en l’IRPF

El proper 1 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2018 i per aquestes dates són molts els contribuents que es pregunten quin és el tractament fiscal que cal donar a les rendes derivades de la tinença d’immobles, el qual, com veurem a continuació, serà diferent en … Llegiu mésTractament dels immobles en l’IRPF