Bou & Associats | Actualitats Fiscals Abril 2019
Actualitats Fiscals Abril 2019

Actualitats Fiscals Abril 2019

SUMARI

  1. El Compliance tributari.
  2. Novetats fiscals en matèria d’habitatge i lloguer.
  3. Nota de l’AEAT sobre interposició de societats per persones físiques.
  4. Règim de vendes a distància de l’Impost sobre el Valor Afegit.
  5. Models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patromini 2018.
  6. Desenvolupament comptable del PGC relatiu a instruments financers i la regulació mercantil de les societats de capital.