You are currently viewing Actualitats Fiscals Abril 2022

Actualitats Fiscals Abril 2022

SUMARI

  1. Full de ruta d’una reforma fiscal plantejada per adaptar el model impositiu a la realitat econòmica del segle XXI.
  2. Mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.
  3. Campanya Impostos Renda i Patrimoni 2021: Publicats al BOE els models i el lloc, forma i termini de presentació dels mateixos.
  4. El Tribunal Suprem amplia les possibilitats de revocar les liquidacions tributàries fermes.
  5. Canvi de criteri del TEAC respecte de la tributació de la cessió de l’ús d’un vehicle afecte a l’activitat per a l’ús parcial amb fins privats.