Bou & Associats | Actualitats Fiscals Juny 2021

Bou & Associats

Actualitats Fiscals Juny 2021

SUMARI

  1. Modificacions en l’Impost sobre el Valor Afegit incloses en el Reial Decret Llei 7/2021, de 27 d’abril.
  2. Mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca ”Filomena”.
  3. És el Departament d’Inspecció i no el de Gestió qui ha de comprovar els règims especials de societats, IRPF i IVA.
  4. Modificacions tributàries reglamentàries.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp