You are currently viewing Actualitats Fiscals Novembre 2022

Actualitats Fiscals Novembre 2022

SUMARI

  1. Llei ”Crea i Creix”. Aprovació de mesures que afavoreixen la creació d’empreses i obligatorietat d’utilitzar la factura electrònica a totes les relacions econòmiques entre empresaris i professionals.
  2. Mesures fiscals en el Projecte de Llei de Pressupostos per al 2023.
  3. Operacions vinculades. Valor de mercat de la retribució del soci professional.
  4. Novetats contemplades en el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del ”Pla seguretat per a la teva energia (+SE)”.
  5. Tributació de les donacions o propines a l’Impost sobre el Valor Afegit i en l’Impost sobre Societats.
  6. Alguns apunts sobre el ”futur” nou Impost sobre les Grans Fortunes”.