You are currently viewing Avís de l’AEAT: el 31/12/2022 desapareixen les notificacions electròniques de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH)

Avís de l’AEAT: el 31/12/2022 desapareixen les notificacions electròniques de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH)

Ja en butlletins passats informem els nostres lectors de la “progressiva desaparició” de la Direcció Electrònica Habilitada -DEH- (a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària) com a “lloc” on l’Administració Tributària realitzava les seves notificacions als contribuents o subjectes passius dels diferents tributs. En concret es va produir una migració a un “nou lloc”, dipositant totes les notificacions i comunicacions de l’Agència Tributària a la Direcció Electrònica Habilitada única -DEHú-. Per permetre l’adaptació dels contribuents, s’han estat utilitzant simultàniament “ambdós llocs” per al dipòsit de les notificacions.

Doncs bé, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària -AEAT- informa que:

A partir del 31 de desembre de 2022, les notificacions de l’Agència Tributària no estaran disponibles a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH).

Recordeu que:
La recepció de notificacions a la DEHú es realitzarà a través del portal https://dehu.redsara.es autenticant-se amb certificat electrònic o Cl@vePIN.

Doncs bé, una vegada l’AEAT ha donat per finalitzat el referit període d’adaptació, les notificacions i comunicacions de l’Agència Tributària deixaran d’estar disponibles a la DEH a partir del 31 de desembre de 2022 i s’hi podrà accedir a través de:

  • La Seu Electrònica de l’Agència Tributària: Agència Tributària: Notificacions.
  • La Direcció Electrònica Habilitada única: DEHú – Login (redsara.es).

En aquest sentit, a partir del 31/12/2022 no intenteu buscar notificacions rebudes entenent que estan arxivades a la DEH i sempre que vulgui les podeu veure o consultar, perquè desapareixeran; és més, sent previsors hauríem de fer una còpia (si no la tenim feta ja que seria el lògic) de tots i cadascun dels documents, notificacions, etc., que poguéssim tenir en aquesta DEH doncs en tota migració i trànsit fins i tot sent coneixedors de la professionalitat de l’Administració Tributària en aquestes qüestions, poden haver-hi errors, omissions o desaparició indesitjada de continguts.

En aquest sentit, la distinció ve donada per “entre un i altre lloc” ve donat per:

Servei de Notificacions. 060
Sistema aplicat a les societats i entitats i altres contribuents obligats per la normativa i consistia a assignar a cada destinatari una bústia electrònica anomenada Direcció Electrònica Habilitada -DEH-. S’hi dipositaven les notificacions de l’AEAT i s’havia de revisar periòdicament.

DEHú
Facilita als ciutadans la posada a disposició, accés i compareixença a les seves notificacions i/o comunicacions emeses pels diferents Organismes Emissors de les Administracions Públiques.

DEHú és el portal on ja actualment s’agrupen totes les notificacions passant a quedar en desús la DEH (Direcció Electrònica Habilitada) i la Carpeta Ciutadana.