You are currently viewing Deducció autonòmica en l’IRPF per despeses escolars (Catalunya)

Deducció autonòmica en l’IRPF per despeses escolars (Catalunya)

Deducció pel pagament d’interessos de préstecs concedits a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per al finançament d’estudis de màster i de doctorat.

Quantia: 100% dels interessos pagats en el període impositiu.

Normativa: Art. 1.3 Llei 31/2002, vigor 2003, redacció actual donada, amb efectes des del 30/07/2011, per article 51 Llei 7/2011.