You are currently viewing Nou sistema de cotització per a autònoms RDL13/2022

Nou sistema de cotització per a autònoms RDL13/2022

Amb data 1 de gener de 2023, entrarà en vigor un nou sistema de cotització que es basarà en el càlcul del rendiment net i l’aplicació de diferents trams segons el resultat obtingut.

La fórmula que aplicarà la Seguretat Social és la següent: (Ingressos – despeses + import de la quota d’autònoms), a aquest resultat s’aplicarà la reducció de despeses genèriques del 7% per autònoms propis i 3% per autònoms societaris. El resultat es dividirà per 365 dies i es multiplicarà per 30 per aconseguir el RENDIMENT NET MENSUAL.

I a partir d’aquí la quota és la que resulta en el quadre adjunt.

QUÈ HAURE DE FER? Calcular el rendiment net abans de finalitzar el 2022 i verificar si la quota que estic pagant actualment, coincideix amb el tram que em correspon segons el meu rendiment net. Si és correcte no faré res, si no és correcte hauré de pagar la quota corresponent segons el tram que em pertoqui. Durant l’any es pot canviar la base de cotització 6 vegades.

DE QUINA MANERA? 
1.- Derivant la gestió a Bou & Associats, prèvia confirmació abans del 12/12/2022, enviant l’última renda declarada i la base de cotització actual.
2.- Informar vostè directament el tram, a través del portal ”ImportaSS” habilitat per la Seguretat Social.
3.- No fer res i esperar que la Seguretat Social us faci la regularització d’ofici anualment.

ACONSELLEM: NO esperar la regularització d’ofici, ja que els imports calculats per la Seguretat Social seran anuals i, només donaran un marge de 30 dies per regularitzar el pagament. En canvi, en l’altre manera és una regularització més continuada.

Des de Bou & Associats, posem tots els mitjans oportuns per si és del vostre interès tramitar-ho directament amb nosaltres.

Per a més informació, podeu dirigiu-vos: