You are currently viewing Novetats envers les subvencions autonòmiques i estatals vigents

Novetats envers les subvencions autonòmiques i estatals vigents

Benvolguts clients,

A continuació els detallem la situació actual de les subvencions així com les darreres novetats, per si poden ser del vostre interès.

A dia d’avui tenim les següents subvencions que tenen oberta la convocatòria:

 • Fons NextGenerationEU: Subvencions per a l’acceleració del creixement de les empreses culturals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea.

– L’objectiu és donar suport financer a la contractació de serveis per a l’acceleració del creixement de les empreses culturals, tant persones físiques com jurídiques, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital.
– El període per a presentar sol·licituds és del 9 d’agost al 30 de setembre (fins les 14.00 hores) de 2022.
– El percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al pressupost total és del 80%, amb un màxim de 30.000€.

 • Subvenció estatal (Ministeri de Treball i Economia Social): Subvencions per a donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics mitjançant el finançament d’accions formatives que incloguin compromisos de contractació de persones desocupades pels anys 2022 i 2023.

– Obert el termini de sol·licitud de l’1 de setembre a l’11 d’octubre de 2022 (3er termini).
– Poden ser persones beneficiàries empreses de sectors estratègics d’interès nacional.
– La quantia de la subvenció anirà en funció del número d’hores, el número d’alumnes i el mòdul (€) pròpiament.

 • Subvenció Ajuntament de Girona: Ajuts a la contractació ”Girona Actua” 2022.

– El programa Girona Actua té la finalitat de contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Girona, mitjançant accions de millora de l’ocupabilitat dirigides a persones desocupades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals i que presenten especials dificultats d’inserció, com a element facilitador de la seva incorporació al mercat laboral.
– El període de presentació de sol·licitud és de l’1 al 30 de setembre de 2022.

 • Subvenció Ajuntament de Girona: Ajuts Aixequem Persianes.

– Aquest ajut vol fomentar la implantació d’activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d’activitat econòmica i millorar així la cohesió social mitjançant aquest programa d’ajuts.
– El període de presentació de sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2022.

 • Subvenció autonòmica de la Generalitat de Catalunya: Ajuts per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis (UNICO-Edificis).

– Adreçat a comunitats de propietaris d’edificis subjectes al règim de propietat horitzontal i construïts abans de l’any 2000.
– Termini de presentació de sol·licituds: del 9 de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023.
– L’import total destinat a aquest programa és de gairebé 12M d’€ i la quantia màxima de la subvenció és diferent, en funció de l’actuació realitzada.
– En tot cas, les actuacions hauran d’estar executades el 31 de desembre de 2023.

 • Subvenció autonòmica de la Generalitat de CatalunyaSubvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys.

– L’objectiu és afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
– El període de presentació de sol·licituds de la Línia 2: Entitats contractants – Convocatòria anticipada 2023 és de l’1 d’octubre de 2022 fins l’1 de juny de 2023, ambdós inclosos.

 • Subvenció autonòmica de la Generalitat de CatalunyaSubvencions del Programa de rehabilitació d’edificacions residencials buides per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya.

– S’adreça als propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d’edificacions residencials buides, públiques o privades, situades en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:
    – Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.
    – Que els municipis, sempre i quan tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d’Aran.
– El termini està pendent de publicació, s’obrirà el 18 d’octubre de 2022 fins a principis de desembre de 2022.
Així mateix, recordar-los la resta de subvencions que a data d’avui encara estan obertes
:

 • Kit Digital PIMEs (Digitalització) Segment II. Ajut per a la implantació de noves estructures digitals com pàgines web, comerç electrònic, gestió de processos, ciberseguretat, etc.
  – Termini fins el 02/09/2023.
  – Quantia de fins a 6.000€.
  – Empreses de 3 a 9 treballadors.

– Pel que fa al Segment I (10 a 49 treballadors) el termini de presentació de sol·licituds s’ha ampliat fins el 15/03/2022 o fins que s’acabi la dotació pressupostària.

 • Rehabilitació residencial. Deduccions fiscals en l’IRPF per obres de millora energètica en habitatges.
  – Termini fins el 12/2022.
  – Quantia de fins a 15.000€.
 • Bono Cultural Joven. És una ajuda directa de 400€ als qui compleixen 18 anys al llarg de l’any 2022 per a adquirir i gaudir de productes i activitats culturals.
 • Moves III. Ajut a la mobilitat elèctrica per l’adquisició de vehicles elèctrics i implantació d’infraestructures de recàrrega.
  – Termini fins el 12/2023.
  – Quantia de fins a 9.000€.
 • Energies renovables. Ajut per a instal·lacions amb energia fotovoltaica, eòlica, aerotèrmica, solar tèrmica, biomassa, geotèrmica o hidrotèrmica.
  – Termini fins el 12/2023.
  – Quantia depenent del tipus de beneficiari i del tipus d’energia.
 • Fons Next Generation. Ajudes a l’autoconsum, amb fonts d’energia renovable i la implantació de sistemes tèrmics renovables.

– El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 31/12/2023 o fins la finalització del pressupost.
– Es tracta d’una nova convocatòria dels ajuts a les energies renovables. Poder ser persones beneficiàries tant persones jurídiques com persones físiques i, també comunitats d’energies renovables entre d’altres.
– La quantia de la subvenció dependrà del tipus de beneficiari i el tipus d’energia.

 • Flotes de transport per carretera. Ajut destinat a l’adquisició de vehicles M2, M3, N2 i N3 propulsats per energia elèctrica, híbrida, gas o hidrogen. També inclou desballestament de vehicles.
  – Termini fins el 04/2024.
  – Quantia de fins a 25.000€ per desballestament.
  – Quantia de fins a 190.000€ per adquisició.
  – Només empreses amb autorització de transport de viatgers o mercaderies.

Des de Bou & Associats, posem tots els mitjans oportuns per si és del vostre interès accedir a aquestes ajudes i tramitar-ho directament amb nosaltres.

Per contactar amb Bou & Associats:

Salutacions cordials