Bou & Associats | Pot la meva empresa rebre ajudes de la Línia COVID-19 si va obtenir pèrdues en el 2019?

Bou & Associats

Pot la meva empresa rebre ajudes de la Línia COVID-19 si va obtenir pèrdues en el 2019?

Començar assenyalant que de moment (a data d’elaboració d’aquest comentari), les Comunitats Autònomes, encara no han articulat els procediments i requisits necessaris perquè els empresaris del nostre país puguin accedir al “Pla d’Ajudes” recollides en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Ja en dates passades, amb el nostre comentari “Com puc saber si tinc dret als nous ajuts a empreses i autònoms per COVID-19, en quin import i com tramitar-les?” Ens vam fer “eco” dels principals requisits, condicions i perfils que articulava l’assenyalat Reial decret llei 5/2021 perquè els empresaris sabessin si podien tenir dret a les diferents línies d’ajuts articulades en el mateix.

En el referit comentari assenyalem que no es poden beneficiar d’aquests ajuts els empresaris que, segons correspongui:

  • En la declaració de l’IRPF de 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què hagués aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o,

  • En la declaració de l’Impost sobre Societats hagi resultat negativa en el 2019 la base imposable de l’impost o de l’Impost de la Renda de No Residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Doncs bé, el Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19, “entre obre” la porta a la possibilitat de rebre ajudes encara quan s’haguessin obtingut pèrdues durant 2019; aquest “feix de llum” per a moltes empreses podrà articular-se de forma excepcional per les CCAA i ciutats de Ceuta i Melilla que considerin aquesta possibilitat per a empreses “viables” que en el 2019 hagin tingut un resultat negatiu.

Conclusió
Així, la porta de la Línia d’Ajuts COVID-19 del Reial decret llei 5/2021 “romandrà tancada” per a totes aquelles empreses i empresaris individuals que haguessin obtingut “resultats negatius durant l’exercici 2019”, si bé, s’ha concedit a les CCAA i ciutats de Ceuta i Melilla la “prerrogativa” de poder “obrir” i establir excepcions a aquest requisit que impedeix l’accés als ajuts, atenent a circumstàncies excepcionals esdevingudes en el 2019 que hauran de ser degudament justificades en les convocatòries de les ajudes (quan estiguin instrumentalitzades).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp