Actualitats Fiscals Febrer 2019

SUMARI Novetats tributàries en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019. Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019. No deduïbilitat dels ingressos de l’activitat econòmica de la factura del telèfon mòbil, utilitzat indistintament per a l’activitat econòmica i per a finalitats particulars. La devolució de … Llegiu mésActualitats Fiscals Febrer 2019

Actualitats Fiscals Gener 2019

SUMARI Exempció en l’IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social. Mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i règim especial simplificat en l’IVA per a 2019. Novetats comptables en perspectiva. Procediment d’infracció contra Espanya (Número 2014/4330) per la regulació del règim sancionador de la declaració de béns i drets a l’estranger (model 720). … Llegiu mésActualitats Fiscals Gener 2019