Impost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

La Direcció General de Tributs (DGT), en consulta V2304-21 de 16 d'agost de 2021, estableix que la normativa autonòmica en matèria d'Impost sobre Patrimoni també és aplicable a no residents,…

Continua llegintImpost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents