Consells per rebaixar el seu IRPF

1. Aportacions a plans de pensions Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (assegurances, plans de previsió assegurats, …) ofereixen avantatges fiscals, ja que les quantitats aportades durant l’exercici redueixen la base imposable de l’Impost, és a dir, l’import dels ingressos tributables, sent el límit màxim de la reducció la … Llegiu mésConsells per rebaixar el seu IRPF