You are currently viewing Actualitats Fiscals Juny 2022

Actualitats Fiscals Juny 2022

SUMARI

  1. Tributació de la fiança retinguda per arreglar els desperfectes de l’habitatge i despeses de reparació deduïbles previs al nou arrendament de l’habitatge.
  2. Data rellevant per determinar la correlació en la numeració de les factures.
  3. Possibilitat d’aplicar l’exempció per reinversió a un local que es destina a habitatge.
  4. A l’efecte de la deducció de dotacions per deteriorament de crèdits sobre una entitat, la declaració de concurs de creditors és equivalent a la insolvència judicialment declarada.
  5. Ampliar l’abast de la comprovació limitada exigeix que Hisenda ho comuniqui al contribuent abans del termini d’al·legacions.
  6. Sentència pionera sobre els terminis per reclamar l’impost de plusvàlua que va anul·lar el Tribunal Constitucional.
  7. L’Agència Tributària amplia el focus a PIMES i empreses familiars en atacar operacions vinculades.