Bou & Associats | Circular informativa: Declaracions trimestrals 4T 2019

Bou & Associats

Circular informativa: Declaracions trimestrals 4T 2019

· RETENCIONS i IVA: QUART TRIMESTRE i RESUMS ANUALS
· DECLARACIÓ D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES (COMUNITATS DE BÉNS)
· DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS
· DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER
· MODEL 179

Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al quart trimestre d’enguany.

Termini: 15 de gener per domiciliar, 20 de gener en els altres casos.
RETENCIÓ A RENDES DEL TREBALL I D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, DE LLOGUER D’IMMOBLES I DE CAPITAL MOBILIARI, Model 111/115/123.

Termini: 20 de gener
IMPOST S/ BEGUDES ENSUCRADES.

Termini: 25 de gener per domiciliar, 30 de gener en els altres casos.
IMPOST VALOR AFEGIT (IVA).
OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES, Model 349.
PAGAMENT A COMPTE DE RENDA, Model 130/131.

Termini: 31 de gener
RESUM ANUAL PER RETENCIONS EFECTUADES, Model 180/190/193.
DECLARACIÓ D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES, Model 184.
DECLARACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES, Model 179.

Termini: 2 de març
DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS, Model 347.

Termini: 31 de març
DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER, Model 720.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp