You are currently viewing Resum de les ajudes i accions per paliar l’efecte econòmic del COVID-19

Resum de les ajudes i accions per paliar l’efecte econòmic del COVID-19

Benvolguts clients, 

Amb voluntat de fer més fàcil l’accés a les ajudes més importants a que pugueu tenir dret els detallem: 

 SEGURETAT SOCIAL 

 • Aplaçament quotes d’Abril a Juny 2020. Cal sol·licitar-ho ja. Primers 10 dies de cada mes. Interès 0,5%.
 • Moratòria pendent de regular, a partir de Maig.

AUTÒNOMS 

 • Aplaçament quotes d’Abril a Juny 2020. Cal sol·licitar-ho ja. Primers 10 dies de cada mes. Interès 0,5%.
 • Moratòria pendent de regular, a partir de Maig.
 • Ajuda estatal, dret a una percepció del 70% de la base de cotització per tancament d’activitat pel Decret de l’Estat d’Alarma o per veure reduïda la seva activitat en un 75%.
 • Ajuda Generalitat de Catalunya, màxim de 2.000€ en funció de la base de cotització, si no tenen més ingressos o ajuts.

LABORAL 

 • Expedients de regulació d’ocupació per activitat suspesa pel Decret de l’Estat d’Alarma, mentre duri l’estat d’alarma exonerats de cotitzar Seguretat Social i de pagar els sous.
 • Expedient de regulació d’ocupació per causes productives i similars. Es cotitza 100% Seguretat Social i l’atur cobreix el 70% dels sous afectats.

FINANÇAMENT 

 • Línies ICO.- Les entitats bancàries han començat a oferir línies específiques per l’afectació del COVID-19. Consulteu el vostre banc. 
 • Línies Institut Català de Finances (ICF).- Està obrint diverses opcions amb coordinació amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, consulteu la seva pàgina web.
 • Crèdits no hipotecaris.- Les entitats financeres proposen diverses solucions en funció del perfil del client.
 • Es poden suspendre temporalment els contractes de subministres (llum, gas…), consulteu amb el vostre proveïdor. 

HIPOTEQUES 
En el cas d’hipoteques sobre l’habitatge habitual o sobre immobles on es desenvolupi l’activitat econòmica, es pot demanar moratòria a l’entitat financera i no tributarà ITP. 

TRIBUTS 

 • Impostos estatals (IVA, Retencions, pagaments a compte Impost de Societats…).- S’han de presentar dins de termini amb possibilitat d’ajornar fins a 30.000€ per 6 mesos, 3 sense interessos i la resta al 3,75%.
 • Impostos Generalitat de Catalunya.- Suspesos mentre duri l’estat d’alarma. No cal fer res.
 • Locals.- Cada ajuntament ha fet el que ha cregut convenient, la mesura més generalitzada és suspendre’ls fins a nova ordre.

LLOGUERS 
Els grans propietaris que tinguin més de 10 immobles en lloguer, tindran que concedir una reducció del 50% del lloguer, mentre duri l’estat d’alarma i els seus efectes i màxim per quatre mesos, als seus arrendataris que estiguin en situació de vulnerabilitat. Sempre que sigui el seu habitatge habitual. 

Com alternativa pot donar-se una moratòria de màxim quatre mesos.   

COMERÇ MINORISTA 
Ajuts fins al 100% de les actuacions per reprendre l’activitat. Departament d’Empresa i Coneixement.  

TURISME 
Ajut per negocis amb menys de 500.000€ de facturació i amb no més de 5 treballadors. Donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya. Cal justificar l’import causat pel COVID-19. Departament d’Empresa i Coneixement.  

VULNERABILITAT ECONÒMICA 
Es tracta d’un col·lectiu de persones amb ajudes molt específiques però que han de complir unes condicions: aturat, empresari amb caiguda important de vendes (més 40%), unitat familiar amb ingressos el mes de Febrer inferiors a 1.646€ o que la hipoteca més els subministres bàsics superin el 35% dels ingressos nets.  

Reiterant la nostra voluntat de servei en cas d’aclariments al respecte no dubteu en contactar-nos.