Comunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

El mes de novembre resulta en moltes ocasions de vital importància a l’hora de determinar les nostres obligacions amb l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent: en aquest cas 2020. És en aquest “lapse temporal delimitat“, on determinats contribuents podran causar alta, baixa o modificar les seves obligacions tributàries al respecte d’alguns dels tributs pels quals han de … Llegiu mésComunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

És deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?

Sí. És deduïble l’IVA suportat de les quotes anteriors a l’inici de la realització habitual de l’activitat empresarial o professional sempre que les adquisicions de béns o serveis que van donar lloc a aquestes quotes suportades s’efectuessin amb la intenció de destinar-los a la realització de l’activitat empresarial o professional. Per tant, per a deduir-nos … Llegiu mésÉs deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?