Bou & Associats

Actualitats Fiscals Maig 2021

SUMARI El Tribunal Suprem amplia el marge de les empreses per a la deducció de despeses en l’Impost sobre Societats. La Direcció General de Tributs fixa criteri sobre la residència fiscal dels teletreballadors. Tributació en IRPF de la devolució per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de diferències de quotes del RETA per … Llegiu més