Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2020

SUMARI Ampliació de la vigència d’ús de certificats electrònics caducats. Models de declaració de l’Impost de Societats i l’Impost sobre la Renda de no Residents 2019. Novetats COVID-19. Mesures fiscals en matèria de l’Impost de Societats per a la reactivació de l’activitat econòmica. Inspeccions tributàries mitjançant videoconferència. Nous models per a la regularització voluntària del … Llegiu mésActualitats Fiscals Juliol – Agost 2020

Mesures tributàries aprovades per al 2020

El 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. MESURES QUE AFECTEN L’ÀMBIT TRIBUTARI Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que … Llegiu mésMesures tributàries aprovades per al 2020

Actualitats Fiscals Desembre 2019

SUMARI Canvis en els models 390, 349, 347 i 190. Possibles novetats tributàries per a l’any 2020. Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i règim simplificat de l’IVA per a 2020. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’IIVTNU (Plusvàlua) quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut. La renúncia als drets de subscripció preferent és … Llegiu mésActualitats Fiscals Desembre 2019

La DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

Recentment, la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre determinats aspectes fiscals relacionats amb els serveis de cashback, concretament sobre la tributació en l’IVA i sobre l’alta en l’IAE. Per als que no estiguin familiaritzats amb el terme, sàpiguen que el cashback és un servei que poden prestar determinats establiments comercials -com supermercats, gasolineres, estancs, … Llegiu mésLa DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

Es merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?

Per resoldre aquesta qüestió hem de dirigir-nos a la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), concretament al seu article 76 trobarem regulat la meritació de l’impost per a aquest tipus d’operacions: les adquisicions intracomunitàries de béns. Així, el referit article 76 ens diu que aquest tipus d’operacions l’impost es meritarà en els mateixos … Llegiu mésEs merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?

És deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?

Sí. És deduïble l’IVA suportat de les quotes anteriors a l’inici de la realització habitual de l’activitat empresarial o professional sempre que les adquisicions de béns o serveis que van donar lloc a aquestes quotes suportades s’efectuessin amb la intenció de destinar-los a la realització de l’activitat empresarial o professional. Per tant, per a deduir-nos … Llegiu mésÉs deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?