Actualitats Fiscals Setembre 2019

SUMARI Una “llista blanca” d’assessors fiscals. El Tribunal Suprem anul·la les costes en els plets amb l’Agència Tributària. El Tribunal Suprem insta al Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre la confiscatorietat de la plusvàlua. El tractament fiscal dels deterioraments de la cartera d’instruments de patrimoni (accions, participacions socials) i de les rendes obtingudes per transmissió d’aquesta … Llegiu mésActualitats Fiscals Setembre 2019