La cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari

La Direcció General de Tributs en la seva consulta V2305-19 de 5 de setembre s'ha pronunciat sobre el cas d'un contribuent que cedeix gratuïtament a la seva neboda pel període…

Continue ReadingLa cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari