You are currently viewing Actualitats Fiscals Setembre 2023

Actualitats Fiscals Setembre 2023

SUMARI

  1. El Tribunal Suprem admet la deduïbilitat de la retribució de l’administrador i soci únic en l’Impost de Societats, encara que no hagués estat aprovada per la Junta General d’Accionistes.
  2. El Tribunal Suprem anul·la l’obligació per a tots els contribuents de presentar la declaració de l’IRPF per mitjans electrònics.
  3. Qüestions relatives als vehicles d’ús mixt cedits a empleats.
  4. Monedes virtuals situades a l’estranger.
  5. Modificació del Reglament de Plans i Fons de Pensions.