Bou & Associats | Actualitats Fiscals Abril 2021

Bou & Associats

Actualitats Fiscals Abril 2021

SUMARI

  1. Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  2. Exempció per reinversió del guany patrimonial obtingut per la venda de l’anterior habitatge habitual en l’IRPF.
  3. No té incidència en l’autònom que percep la prestació extraordinària per cessament d’activitat a conseqüència de la COVID-19.
  4. Recuperació de l’IVA en factures impagades.
  5. Conseqüències en l’IRPF per a contribuents afectats per ERTO en el 2020.
  6. Informació per a perceptors de l’ingrés mínim vital en el 2020, de cara a la campanya de Renda 2020.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp