Bou & Associats

Actualitats Fiscals Maig 2021

SUMARI El Tribunal Suprem amplia el marge de les empreses per a la deducció de despeses en l’Impost sobre Societats. La Direcció General de Tributs fixa criteri sobre la residència fiscal dels teletreballadors. Tributació en IRPF de la devolució per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de diferències de quotes del RETA per … Llegiu més

Pot la meva empresa rebre ajudes de la Línia COVID-19 si va obtenir pèrdues en el 2019?

Començar assenyalant que de moment (a data d’elaboració d’aquest comentari), les Comunitats Autònomes, encara no han articulat els procediments i requisits necessaris perquè els empresaris del nostre país puguin accedir al “Pla d’Ajudes” recollides en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta … Llegiu més

Nou ajornament extraordinari d’impostos sense interessos el 2021 pel COVID-19

Amb la intenció de disminuir l’impacte de la crisi del COVID-19 en sectors especialment vulnerables s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària. Entre les mesures contemplades per a les empreses en aquesta disposició, s’estableix la … Llegiu més

Actualitats Fiscals Juny 2020

SUMARI Mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19 contemplades en el Reial decret llei 19/2020. Possible ajornament de les noves declaracions informatives. Límit a la distribució de dividends amb motius del Reial decret llei 18/2020 de mesures socials en defensa de … Llegiu més

Nous terminis mercantils aprovats en el Reial decret llei 19/2020

El 27 de maig es va publicar al BOE, el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19, introdueix algunes modificacions en l’ampliació de determinats terminis mercantils que s’ha dut a terme … Llegiu més

Puc presentar els llibres oficials tot i que els terminis estiguin interromputs? I els comptes anuals?

SÍ. Ja sigui perquè ho sol·licita el banc per poder concedir-nos finançament o perquè volem deixar ja fet aquest tràmit, podem legalitzar llibres i dipositar comptes anuals ara fins i tot amb l’estat d’alarma en vigor i es consideraran presentats en temps i forma, encara que durant l’estat d’alarma els terminis estiguin interromputs. De fet, per … Llegiu més

Actualitats Fiscals Maig 2020

SUMARI Campanya de Renda 2019: 10 qüestions a tenir en compte. Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals adoptades davant el coronavirus. Donatius COVID-19: Efectes fiscals i obligacions formals. Càlcul de la quantia de l’ajornament previst en el Reial decret llei 7/2020. Visualitzar document complet Actualitats Fiscals

Mesures complementàries relatives a lloguers per a ús diferent al d’habitatge i lloguer d’indústria aprovades arrel de la crisi provada pel COVID-19

El Govern espanyol finalment ha aprovat una sèrie de mesures relatives als locals comercials a fi d’intentar reduir les despeses de pimes i autònoms arrel de la crisi del COVID- 19. Són mesures molt semblants a les que es van acordar en relació als arrendaments d’habitatges en el RDL 11/2020, de 31 de març, partint … Llegiu més

Resum de les ajudes i accions per paliar l’efecte econòmic del COVID-19

Benvolguts clients,  Amb voluntat de fer més fàcil l’accés a les ajudes més importants a que pugueu tenir dret els detallem:   SEGURETAT SOCIAL  Aplaçament quotes d’Abril a Juny 2020. Cal sol·licitar-ho ja. Primers 10 dies de cada mes. Interès 0,5%. Moratòria pendent de regular, a partir de Maig. AUTÒNOMS  Aplaçament quotes d’Abril a Juny 2020. … Llegiu més

Mesures relatives a lloguers aprovades arrel de la crisi provada pel COVID-19

Benvolguts clients, (Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19) Tenint en compte la greu situació econòmica i social provocada per la crisi del COVID-19 el govern espanyol ha acordat un nou paquet de mesures que afecten directament als … Llegiu més