Actualitats Fiscals Març 2020

SUMARI Són els ocupadors els qui suporten la càrrega d’acreditar enfront d’Hisenda la veracitat de les dietes pagades als seus treballadors. Canvis en l’IVA del comerç intracomunitari. Altres mesures tributàries contemplades en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la … Llegiu mésActualitats Fiscals Març 2020

Comentaris i consells a la vista del Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària 2020

El 28 de gener d’enguany es van publicar les directrius que regiran les activitats d’inspecció i control de l’Agència Tributària pel 2020, del seu redactat es pot destacar el següent:  L’Administració cada vegada té més dades nostres, operacions bancàries, compravendes, targetes de crèdit, viatges, operacions a les xarxes, etc.., cal ser coherents en les nostres … Llegiu mésComentaris i consells a la vista del Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària 2020

Actualitats Fiscals Novembre 2019

SUMARI L’exempció de la indemnització per acomiadament exigeix provar que el cessament ha estat real. El Tribunal Suprem anul·la l’apartat del Reglament d’Inspecció Tributària sobre el moment per comunicar l’existència d’indicis de delicte fiscal. Obligats a presentar davant l’AEAT declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Deduïbilitat en l’Impost de Societats de … Llegiu mésActualitats Fiscals Novembre 2019

És deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?

Sí. És deduïble l’IVA suportat de les quotes anteriors a l’inici de la realització habitual de l’activitat empresarial o professional sempre que les adquisicions de béns o serveis que van donar lloc a aquestes quotes suportades s’efectuessin amb la intenció de destinar-los a la realització de l’activitat empresarial o professional. Per tant, per a deduir-nos … Llegiu mésÉs deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?

Hisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Hisenda prepara una campanya de visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses, tal com va fer en exercicis anteriors. Les actuacions han començat amb la remissió d’una carta en què se’ls avisa que les dades de l’Impost sobre Societats que sobre elles disposa l’Agència Tributària difereixen de la mitjana del sector en què actuen. … Llegiu mésHisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Hisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

El canvi busca més seguretat i agilitat en les devolucions. El llibre de registre de l’IVA és un document oficial que exigeix ​​l’Agència Tributària a tot autònom o societat que realitzi activitats subjectes a aquest impost. La presentació de l’IVA és obligatòria per a tot aquell que exerceixi alguna activitat relacionada amb el mateix. En … Llegiu mésHisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA