Bou & Associats

Circular informativa: Declaracions trimestrals 4T 2019

· RETENCIONS i IVA: QUART TRIMESTRE i RESUMS ANUALS· DECLARACIÓ D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES (COMUNITATS DE BÉNS)· DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS· DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER· MODEL 179 Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al quart trimestre d’enguany. Termini: 15 de gener per domiciliar, 20 de … Llegiu més