Bou & Associats | Actualitat

Bou & Associats

Actualitat

BOU & ASSOCIATS COMUNICA

Els informem de les novetats més rellevants per al seu interès

Circular informativa: Declaracions trimestrals 1T 2021
Actualitats Fiscals Abril 2021
Noves mesures tributàries en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19
El reglament d’Auditoria quantifica les sancions per no presentació de comptes anuals
L’ICAC s’ha pronunciat sobre el tractament comptable de les reduccions COVID en els arrendaments
L’exempció de l’article 7 p) de la LIRPF s’aplica també als dies en què el treballador es desplaça
Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses (RDL 5/2021)
He de presentar el model 720 de declaració sobre béns i drets situats a l’estranger?
Autònom o societat, quina alternativa és més favorable fiscalment?
1 20 21